ACM ICPC 2017-2018
The 2017 Northern Eurasia Contests
Taurida Subregional Contest
4 November 2017
Simferopol, V.I. Vernadsky Crimean Federal University

Registration10-00 - 10-45
Practice Session10-45 - 11-45
The Contest12-00 - 17-00
Closing Ceremony17-30 - 18-00

Taurida Subregional Contest Standings

Kazakhstan, Azerbaijan, Taurida, Georgia

Northern, Ural, Armenia

Northern, Ural, Armenia, Kazakhstan, Azerbaijan, Taurida, Georgia

Photo Album

Northeastern European Regional Contest 2017

Registered Teams

#TeamUniversityCoachContestants
1Crimean FU 1V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityKozlov Oleksandr Voinovsky Ilya, Bidanets Alexander, Alekseeva Maria
2Crimean FU 2V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityKozlov Oleksandr Yakubova Elvina, Kursaitova Asie, Kozlova Ekaterina
3Crimean FU 3V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityKozlov Oleksandr Opryshko Evgeniy, Dudko Aleksandr, Gaponov Daniil
4Crimean FU 4V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityKozlov Oleksandr Gurjiy Pavel, Korolev Danil, Ermachkov Ilya
5Crimean FU 5V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityKozlov Oleksandr Sidelev Dmitry, Oliseenko Valeriy, Moiseenko Dmitry
6Crimean FU 6V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityKozlov Oleksandr Mikhailov Vladislav, Gavryushin Evgeniy, Volkov Andrey
7Crimean FU 7V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityKozlov Oleksandr Scherbak Alexander, Melnichuk Anton, Sidiropulo Dmitry
8Crimean FU 8V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityKozlov Oleksandr Kataev Ilya, Balitskaya Anastasiya, Kontrolskiy Andrey
9Crimean FU 9V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityKozlov Oleksandr Barinov Maxim, Ivancha Nickolai, Travintsev Maxim
10Crimean FU 10V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityKozlov Oleksandr Kiselyov Dmitriy, Tribrat Denis, Nikulin Danil
11Crimean FU 11V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityKozlov Oleksandr Berezin Konstantin, Shtanko Rostislav, Turbulanov Pavel
12Crimean FU 12V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityKozlov Oleksandr Petrukovich Eugene, Polonskiy Dmitriy, Khachaturyan Daniil
13Crimean FU 13V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityKozlov Oleksandr Kurochkin Ruslan, Shumskiy Alexandr, Panyukov Nikita
14Crimean FU 14V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityKozlov Oleksandr Kayaliev Ametkhan, Davydenko Ilya, Pasternak Vladimir
15Crimean FU 15V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityKozlov Oleksandr Kindra George, Ozhegov Aleksandr, Demidov Yuriy
16Crimean FU 16V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityKozlov Oleksandr Glukhoedov Dmitry, Maystrenko Polina, Markov Nikolay
17SevSU_Bitten_AppleSevastopol State UniversityVolkova Tatyana Yalymov Vladimir, Monosov Alexandr, Gridasova Karina
18SevSU_CodeWingsSevastopol State UniversityVolkova Tatyana Dereglazov Nikita, Katolyk Vladislav, Shapel Pavel
19SevSU_Evil_slothsSevastopol State UniversityVolkova Tatyana Pariyskiy Maksim, Tsocalo Ylia, Novikova Elizaveta
20SevSU_IUTSSevastopol State UniversityVolkova Tatyana Larionenko Aleksandr, Borisenko Nikita, Belousov Maksim
21SevSU_PingvinchikiSevastopol State UniversityVolkova Tatyana Martson Alexey, Pronkin Andrew, Rostovskaya Victoriya
22SevSU_SmartCodeSevastopol State UniversityVolkova Tatyana Brodovskiy Taras, Bezpaly Ilya, Pakhotnov Sergey
23CEPU1Crimean Engineering-Pedagogical UniversityAdilshayeva Elzara Abdurashitov Aleksandr, Lyumanov Nazim, Goncharova Tatyana
24CEPU2Crimean Engineering-Pedagogical UniversityAdilshayeva Elzara Shemshedinov Osman, Abdullaev Amal', Halilova Zarema
25CEPU3Crimean Engineering-Pedagogical UniversityAdilshayeva Elzara Mogilnyy Daniil, Appazov Selim, Turik Aleksandr