ACM ICPC 2018-2019
The 2018 Northern Eurasia Contests
Taurida Subregional Contest
27 October 2018
Simferopol, V.I. Vernadsky Crimean Federal University

Registration10-00 - 10-45
Practice Session10-45 - 11-45
The Contest12-00 - 17-00
Closing Ceremony17-30 - 18-00

Taurida Subregional Contest Standings

Northern Eurasia Programming Contest 2018

Registered Teams

#TeamUniversityCoachContestants
1Crimean FU 1V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityAlexander Kozlov Konstantin Skopinsky, Aleksandr Pivovar, Vladislav Evdokimov
2Crimean FU 2V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityAlexander Kozlov Pavel Gurjiy, Danil Korolev, Ilya Ermachkov
3Crimean FU 3V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityAlexander Kozlov Nickolai Ivancha, Aleksandr Dudko, Maxim Travintsev
4Crimean FU 4V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityAlexander Kozlov Maxim Barinov, Vladimir Ananyev, Ernest Settarov
5Crimean FU 5V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityAlexander Kozlov Ametkhan Kayaliev, Vladimir Pasternak, Alexandr Shumskiy
6Crimean FU 6V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityAlexander Kozlov Ruslan Kurochkin, Ivan Mikerin, Vladislav Novikov
7Crimean FU 7V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityAlexander Kozlov Danil Nikulin, Valeriy Kozenko, Andrey Kurakow
8Crimean FU 8V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityAlexander Kozlov Nikolay Markov, Eugene Petrukovich, Dmitriy Polonskiy
9Crimean FU 9V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityAlexander Kozlov Julia Pavlova, Alexander Karuk, Vladislav Duma
10Crimean FU 10V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityAlexander Kozlov Andrei Kontrolskii, Dmitry Sidelev, Ilya Kataev
11Crimean FU 11V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityAlexander Kozlov Elvina Yakubova, Ekaterina Kozlova, Sergey Gulyaev
12Crimean FU 12V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityAlexander Kozlov Nikita Styazhkin, Yaroslav Nazarenko, Peter Murlykin
13Crimean FU 13V.I. Vernadsky Crimean Federal UniversityAlexander Kozlov Yahub Seitasanov, Ismet Fettaev, Bekir Shabutov
14SevSU Team01Sevastopol State UniversityAndrei Zabashtanskii Arif Kurkchi, Mariia Kurkchi, Ilia Mzhachev
15SevSU Team02Sevastopol State UniversityAndrei Zabashtanskii Andrei Bezlepkin, Maksim Kadin, Evgenii Chuprynin
16SevSU Team03Sevastopol State UniversityAndrei Zabashtanskii Georgii ZHadan, Vitalii Suprunov, Konstantin Podmasko
17SevSU Team04Sevastopol State UniversityAndrei Zabashtanskii Denis Kuliev, Vadim Nikitin, Aleksandr Pribytkov
18SevSU Team05Sevastopol State UniversityAndrei Zabashtanskii Iana Sikorskaia, Anastasiia Riazankina, Ivan Lomakin
19SevSU Team06Sevastopol State UniversityAndrei Zabashtanskii Dmitrii Emelianenko, Ekaterina Krivtsun, Viktor Kulitskii
20SevSU Team07Sevastopol State UniversityAndrei Zabashtanskii Alexey Martson, Alexander Monosov, Victoria Rostovskaya
21SevSU Team08Sevastopol State UniversityAndrei Zabashtanskii Nariman Avatov, Fedor Blank, Pavel Polbitsev
22SevSU Team09Sevastopol State UniversityAndrei Zabashtanskii Vladislav Bakkal, Ali Norbobaev, Denis Telichko
23SevSU Team10Sevastopol State UniversityAndrei Zabashtanskii Anastasiya Haetskaya, Angelina Klochko, Evgeniy Konyushok
24SevSU Team11Sevastopol State UniversityAndrei Zabashtanskii Yuriy Tatsy, Aleksandr Gulko, Maksim Zhukov
25SevSU Team12Sevastopol State UniversityAndrei Zabashtanskii Igor Ermakov, Igor Sazonov, Maxim Klimashin